Bauxite VN: các trang web

 

Trang web http://bauxitevietnam.info/ có cập nhật những tin tức mới nhất về vấn đề bauxite ở Việt Nam, và có 1 bản petition gửi lên Chính Phủ.

Tin về bauxite từ các báo Việt Nam: http://www.baomoi.com/Tag/b%C3%B4-x%C3%ADt.epi

Print Friendly
 

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree