Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm.
by Winston Churchill

Merry Xmas!

l’Institut Henri Poincaré devient commercial ?!

“La science est une chose merveilleuse… tant qu’il ne faut pas en vivre !” – Albert Einstein

Une lettre de la SMF:

Chers collègues,

Lors du dernier CA de l’Institut Henri Poincaré, son nouveau directeur a obtenu par un vote majoritaire une multiplication par 5 des tarifs auxquels les diverses associations et sociétés . . . → Read More: l’Institut Henri Poincaré devient commercial ?!

Ngo Bao Chau in the top 10 scientific discoveries of 2009

According to Time:

http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1945379_1944416_1944435,00.html

Fécilications, Chau !

Báo cáo Lê Đăng Doanh về tình hình VN (2004)

Ông Lê Đăng Doanh là một nhà kinh tế lỗi lạc của Việt Nam. Đây là báo cáo của ông trước Bô Chính Trị vào 11/2004. Tuy nó đã cũ 5 năm, nhưng vẫn chứa đựng rất nhiều điều nóng hổi và bổ ích trong đó. Tôi post lại đây để lưu trữ, và giới thiệu cho những ai chưa đọc thì rất nên đọc.

Continue reading Báo cáo Lê Đăng Doanh về tình hình VN (2004)

How to teach maths (by Steven Krantz)

I would recommend everyone involved in teaching mathematics to read the book “How to teach mathematics” by Steven G. Krantz. It contains lots of practical advice about how to improve your teaching.

After reading the book by Krantz, I started to pay more attention to “small details” which may have a great psychological effect . . . → Read More: How to teach maths (by Steven Krantz)

Việt Nam không còn Tia Sáng ?!

Cách đây nửa tháng, tôi vào trang web của báo Tia Sáng để đọc, thì thật ngạc nhiên, thay vì tờ báo là một trang báo lỗi về tên miền. Hỏi bạn bè ở VN mới biết tờ báo đã bị đình chỉ, cắt tên miền (mà không hề có qua tòa nào xét . . . → Read More: Việt Nam không còn Tia Sáng ?!

Sách XSTK được viết thêm

GS Đỗ Đức Thái đã nhận lời tham gia soạn sách XSTK cùng với tôi.

GS Thái sẽ biên tập sách, viết bổ sung một số phần lý thuyết, thêm nhiều bài tập,

và thêm phần lời giải các bài tập ! Hy vọng sẽ đáp ứng được tốt hơn nhu cầu của bạn . . . → Read More: Sách XSTK được viết thêm

Sách về xác suất thống kê

Tôi muốn thăm dò xem, là trong số những người download 2 chương sách XSTK mà tôi post ở đây, có ai có ý muốn

mua sách khi in ra không, hay là chỉ muốn đọc bản electronic thôi ? Xin comment cho  biết. Thanks.

Tôi thấy đã có khoảng 200 lượt download cái . . . → Read More: Sách về xác suất thống kê

Cu Ba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cu Ba nghỉ !

Có người gửi cho tôi xem link sau

http://www.youtube.com/watch?v=fJtl4lApWIU&feature=player_embedded

về diễn văn của Chủ Tịch Nước CHXHCNVN Nguyễn Minh Triết tại CuBa vào 03/10/2009,

có đoạn:

… VN và Cu Ba như là trời đất sinh ra

Một anh ở phía Đông một anh ở phía Tây

Chúng ta thay nhau canh giữ hòa . . . → Read More: Cu Ba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cu Ba nghỉ !

Xác suất thống kê: 2 chương đầu, bản PDF

Tôi đã viết gần xong phần lõi của cả 5 chương + phần phụ lục

của sách về XSTK. Bầy giở phải bổ sung sửa chữa, là giai đoạn

cũng rất mất công

Các chương là

1. Xác suất là gì

2. Biến ngẫu nhiên

3. Vector ngẫu nhiên

4. Luật số lớn và . . . → Read More: Xác suất thống kê: 2 chương đầu, bản PDF

Xác suất thống kê: bản PDF

Đây là chương 1 các bài giảng tôi viết

http://zung.zetamu.com/ProbaStats/XSTK_Chuong1.pdf

Trong directory đó cũng có một số quyển sách tiếng Anh tương đối dễ hiểu về XS&TK

Bài giảng xác suất thống kê: Biến ngẫu nhiên (4)

§4, Chương Biến Ngẫu Nhiên

- Hàm đặc trưng

- Hàm sinh xác suất

- Biến đổi Laplace

Continue reading Bài giảng xác suất thống kê: Biến ngẫu nhiên (4)

Bài giảng xác suất thống kê: Biến ngẫu nhiên (3)

Chương “Biến ngẫu nhiên”, §3: Phương sai, độ lệch chuẩn, và các moment

- Phương sai và độ lệch chuẩn

- Các moment của một biến ngẫu nhiên

Continue reading Bài giảng xác suất thống kê: Biến ngẫu nhiên (3)