He drew a circle that shut me out--
Heretic, rebel, a thing to flout.
But Love and I had the wit to win:
We drew a circle that took him in.

by Edwin Markham

Vietnam photos by San (GIS2007)

Vu Ngoc san sent me a link to an album of photos that he shot in Vietnam some days ago:

http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~svungoc/hanoi2007/images.html

Here are some examples:

Conference Dinner:

Continue reading Vietnam photos by San (GIS2007)

Nhận xét về sách toán phổ thông của VN

Trong đợt đi công tác VN tháng 04/2007 vừa rồi, tôi có tranh thủ tìm đọc một số sách toán phổ thông của VN để biết thêm về tình hình giáo dục trong nước. Tôi có nhờ một người bạn (Nguyễn Văn Minh, giảng viên toán ở ĐHSPHN –cám ơn Minh) mua giùm toàn bộ các sách giáo khoa toán phổ thông (theo chương trình mới nhất) cộng thêm một số sách bồi dưỡng học sinh giỏi để xem. Tuy nhiên vì thời gian có hạn, tôi chỉ xem kỹ và đánh giá một số sách từ lớp 7 trở lên, các sách khác chỉ liếc qua.

Continue reading Nhận xét về sách toán phổ thông của VN

School GIS2007

Pictures taken after the last lecture of the school on the geometry of integrable systems, Hanoi, 06/Apr/2007. (Several students of the school are not in the pictures, because they had to teach or undergo military training and could not attend the school on Friday.)

Cushman conference bis

Attn: this is a large photo (2560 x 1920, 1.2mb)

Follow this link for more photos (thanks to Heinz Hanssmann & Emil Horozov):

http://www.math.uu.nl/people/hansmann/confer/rcweek/Fotos/fotos.html

Maison des Associations à Toulouse

Le maire de Toulouse M. Moudenc a inauguré la Maison des Associations à Toulouse le 19/Avr/2007. C’est un très beau chateau qui était pendant longtemps une caserne:
maisonassociations1.jpg

Continue reading Maison des Associations à Toulouse

GIS2007 Halong Excursion

14-15/April/2007

Our junk boat: vn2007_halong1.jpg

Continue reading GIS2007 Halong Excursion

GIS2007 Day 5

J. Tafel on integrable reductions of Einstein euqations: vn2007_talk18.jpg

Continue reading GIS2007 Day 5

GIS2007 Day 4

12/Apr/2007

J. Robbins on Maslov indices: vn2007_talk13.jpg

Continue reading GIS2007 Day 4

GIS2007 Day 3

11/Apr/2007

M. Audin talking about systems of quadratic differential equations: vn2007_talk10.jpg

Continue reading GIS2007 Day 3

GIS2007 Day 2

10/Apr/2007

Group Pictures of the conference:

vn2007_conference2.jpg

vn2007_conference.jpg

Continue reading GIS2007 Day 2

GIS2007 Day 1

09/Apr/2007

J. Hietarinta lecturing on Hirota’s bilinear approach to soliton equationsvn2007_talk1.jpg

Continue reading GIS2007 Day 1

Ancestors

08/Apr/2007

A catholic cemetery with tombs of some of my ancestors:

vn2007_ancestors1.jpg

Continue reading Ancestors

Stock Market in Hanoi

Hundreds of people gluing their eyes to a price screen in a brokerage house in Hanoi, 04/Apr/2007